Mot skytestøy


Folkeaksjon for

OPPHØR AV SKYTESTØY FRA LØVENSKIOLDBANEN


Hele året skytes det fra tidlig morgen til sen kveld på Løvenskioldbanen. Det forstyrrer liv og ferdsel i vid omkrets. Støyen forurenser store boligområder og ikke minst naturopplevelsen for markaelskere som bruker området til rekreasjon både sommer og vinter, i hverdagene og i helgene. Støtt oss i arbeidet om opphør av skytestøy fra Løvenskioldbanen!

Folkeaksjon for opphør av skytestøy fra venskioldbanen ønsker at Bærum kommune revurderer støyforurensingen fra Løvenskioldbanen Skytesenter og hvilke konsekvenser den har for trivselen og helsen til beboere og friluftsmennesker, barn og voksne.

Det er det gjelder!
• Norges Skytterforbund har i brev til Miljøverndepartementet den 28. oktober 2010 søkt
om oppgradering av Løvenskioldbanen til Nasjonalt skyteanlegg.
• Miljødepartementet gir i brev av 11. februar 2011 tillatelse til igangsetting av planarbeid.
• Bærum kommune hadde oppstartmøte for planarbeidet 9. desember 2011.

Planarbeidet gir oss muligheten til å si vår mening og jobbe for at skytestøyen opphører helt! Hvis planarbeidet får fortsette uten at vi protesterer mot skytestøyen nå, vil resultatet bli skytestøy i vårt nærområde i mange tiår fremover. Vi mener at innendørsbaner er en god løsning for alle parter.

Er du plaget av skytestøy hjemme eller når du er i marka så støtt aksjonen vår nå ved å skrive under her:

Skriv under her!

Med vennlig hilsen fra
Aksjonsgruppen for Folkeaksjon for opphør av skytestøy fra Løvenskioldbanen
Terje Paulsen, Bergunn Enger, Arne Søraas, Geirr Anfinnsen og Dag Olav Sæther

 

Folkeaksjon mot skytestøy fra Løvenskioldbanen drives av en gruppe som på frivillig basis jobber for et opphør av skytestøy fra Løvenskioldbanen. Er du interessert i å bidra i gruppen, ta kontakt på post@motskytestoy.no. Ønsker du å støtte aksjonen økonomisk slik at vi kan produsere materiell for utsendelser og markedsføring er det også mulig på kontonr:
9001 17 26738
.