Mot skytestøy

Vi snakket med innendørs-skytterne i Tyskland

Noen skyttere har kritisert oss for å være for fokusert på innendørs skyting. Skytterforbundet har etter vår mening vært alt for lite interessert i dette temaet og etter møtet de hadde med Bærum kommune har faktisk Folkehelsekontoret følt det nødvendig å opplyse Skytterforbundet om eksistensen av innendørs leirdueskyting i Ulm i Tyskland (http://www.mszu.de)

Vi ville også lære mer om dette og ringte derfor ned til senteret og stilte en av de ansatte skytterne noen spørsmål. Her er svarene vi fikk fra ham samt fra nettsiden (skrevet på intervjuform for øket leselighet).

Kan du beskrive hallen for innendørs leirdueskyting?
- Det er en 42 meter bred og 80 meter lang hall som er bygget spesielt til formålet og kom i bruk for 2 år siden. Høyden er 22 meter så det er en stor hall.

Innendørs leirdueskyting er ikke vanlig: har dere opplevd noen spesielle problemer?
- I starten hadde vi problemer med rikosjetter, men disse ble fullstendig løst etter at vi kledde hallen innvendig med et "lerret". Dette har vi nå hatt hengende i 2 år og det er fortsatt lenge til det må skiftes ut.

Er brukerne fornøyde med anlegget?
- De er svært fornøyde. Vi har alle typer brukere inkludert jegere, sportsskytere og kombinerte.

Er anlegget populært?
- Ja! Anlegget er svært populært. Vi har hatt en jevn og rask økning av bruken helt fra åpningen og det er alltid fullt på de populære tidspunktene.

Hvor mye brukes anlegget?
- Det skytes flere hundre tusen skudd her hvert år. Vi kan sikkert ha over minst 150 kunder på en god dag! [Detter er i samme størrelsesorden som leirduebanen på Løvenskioldbanen - vår anmerkning]

Er det problemer med luften inne i anlegget når det skytes?
- Nei. Vi har et svært effektivt ventilasjonsanlegg og det skytes ikke med blyholdig ammunisjon.

Dette må være dyrt - hvordan er prisene?
- Booking fee er 8 euro per dag. En serie med 25 duer eksklusiv ammunisjon koster 10 euro. [Prisene på Løvenskioldbanen er til sammenlikning 14 euro om du kjøper det største klippekortet - vår anmerkning]

Er det problemer med støy knyttet til anlegget?
- Nei. Her i Tyskland bor vi tett, men vi har ingen problemer med støy. Nærmeste hus er 300 meter unna.

Kan du beskrive resten av anlegget?
- Leirduebanen er en del av et stort innendørs skyteanlegg. Vi har 25 meters bane med videoskyting, 100 meters bane og 300 meters bane. Alt er selvsagt innendørs. I tillegg har vi en stor kafé og en våpenbutikk.

 

Ta gjerne en titt på galleriet her: http://www.mszu.de/schiessen/tontaubenhalle.html#2-skeet

 

 

 

 

Støykart før ombygning

Kartet viser støysoner før ombygningen.

 

Støykart etter ombygning

Kartet viser støysoner etter ombygningen til nasjonalanlegg for skyting. Det sier ikke noe om hvor ofte og hvor mye det skytes og hvilke våpen som brukes.